Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Swiebodzinie

Hauptschule Heinrich-von-Oytha-Schule Friesoythe


Sprawozdanie z realizacji programu wymiany szkolnej 

w dniach 23.09 – 30.09.2009

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzine współpracę ze szkołą Heinrich – von – Oytha – Schule we Friesoythe nawiązało w 2005 roku. W roku 2008 została podpisana umowa o partnerstwie szkół, która zakłada między innymi wymianę młodzieży. We wrześniu 2008 roku nauczyciele polscy odwiedzili partnerską szkołę z okazji 700- lecia miasta Friesoythe a także omówili aspekty planowanej na 2009 rok wymiany szkolnej. Pierwszy etap tej wymiany to wyjazd polskiej młodzieży do Friesoythe we wrześniu 2009 roku, a drugi przyjazd młodzieży niemieckiej do Świebodzina w maju 2010 roku.

W dniach 23.09 – 30.09.2009 odbyła się pierwsza wymiana uczniów i nauczycieli z partnerską szkołą we Friesoythe.  Za organizację spotkania odpowiedzialne były nauczycielki języka niemieckiego Marzena Celejewska oraz Elżbieta Dzieszuk – Prochera oraz z niemieckiej strony nauczyciele Wilhelm Wewer i Rita Kühn. Organizacja wymiany młodzieży byłą możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „ Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 i rodziców.

Podczas tej tygodniowej wizyty uczniowie polscy i niemieccy mieli okazję wzajemnie się poznać (  korespondowali ze sobą od ponad roku, brali udział w czacie Lehrer – online.de), brać udział we wspólnych działaniach, zwiedzić miasto partnerskie, poznać przy tym kulturę i obyczaje panujące w Niemczech.   Zarówno młodzież polska jak i niemiecka była bardzo zadowolona z przeprowadzonego programu wizyty.    Uczniowie polscy nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie, sprawdzili i doskonalili swoje umiejętności językowe. Zarówno rodzice jak i  my – nauczyciele (kadra prowadząca wymianę) jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, jaką udało się nam nawiązać  ze szkołą we Friesoythe. Wymiana uczniów i nauczycieli z Polski i Niemiec stanowi wspaniałą reklamę Publicznego Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie nie tylko w powiecie świebodzińskim, ale i w całym kraju.

czytaj dalej >>>