Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Swiebodzinie

Hauptschule Heinrich-von-Oytha-Schule Friesoythe


Celem nawiązanej współpracy pomiędzy szkołami jest stymulowanie rozwoju uczniów, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języków obcych, bliżej poznać język niemiecki oraz kulturę Niemiec. Program zakładał także:  
- motywowanie uczniów do nauki języków obcych

- rozbudzanie zainteresowania językiem obcym

- zachęcanie do twórczej i własnej pracy

- przygotowywanie uczniów do aktywnego i efektywnego uczestnictwa w konkursach językowych

- podniesienie jakości pracy szkoły i promocję szkoły w powiecie

Celem wymiany młodzieży było przede wszystkim:

¨      Integracja młodzieży polskiej i niemieckiej

¨      Nawiązanie nowych znajomości i  przyjaźni

¨      Poznanie zwyczajów, obyczajów i tradycji  oraz historii, kultury i życia codziennego w partnerskim mieście

¨      Przełamywanie stereotypów

¨      Pokonanie bariery językowej

¨      Poznanie stylu życia niemieckiej rodziny

¨      Poznanie systemu oświaty w partnerskiej szkole

¨      Integracja społeczności szkolnej i lokalnej

Polscy uczniowie przygotowywali się do wyjazdu doskonaląc swoje umiejętności językowe na dodatkowych zajęciach oraz podczas czatu. Ponadto zapoznali się z historią i położeniem miasta Friesoythe. Do Friesoythe pojechała grupa 18 uczniów oraz dwóch opiekunów. Polscy uczniowie i nauczyciele otrzymali zakwaterowanie u rodzin swoich rówieśników. Pierwszym najtrudniejszym sprawdzianem dla młodzieży był moment powitania. Uczniowie polscy i niemieccy byli zdenerwowani przed bezpośrednim kontaktem. Jak sami stwierdzili stan taki spowodowany był obawą, iż nie poradzą sobie w komunikowaniu się. Młodzież polska została bardzo serdecznie powitana przez dyrekcję, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Następnie została zaproszona na obiad do szkoły. Po obiedzie młodzież wspólnie zwiedziła szkołę, obejrzała wszystkie pracownie. Uczniowie niemieccy przedstawili swoje rodziny, z którymi polscy uczniowie udali się do domów.

czytaj dalej >>>